EDUCACIÓN

FÍSICA

ACTIVIDADES DE

RECUPERACIÓN

1º ESO A

1º ESO B

1º ESO C

2º ESO A

2º ESO B

2º ESO C

2º ESO D

3º ESO A

3º ESO B

3º ESO C

3º ESO D

4º ESO A

4º ESO B